facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA POLSKO-SŁOWACKA

W czwartek i piątek 3 i 4 kwietnia na Wydziale Filologicznym UŚ przy pl. Sejmu Śląskiego 1 odbędzie się konferencja X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Konferencja organizowana jest przez Instytut Filologii Słowiańskiej pod patronatem Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konferencji zaplanowano również spotkanie Rektorów Uniwersytetów słowackich z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem. Goście reprezentują cztery zaprzyjaźnione z Uniwersytetem Śląskim słowackie uczelnie: Univerzita Komenskeho w Bratislave, Univerzita Mateja Bela, Univerzita Konstantina Filozofa Nitra i Uniwersytet Preszowski. Program konferencji 3 kwietnia (czwartek) 11.00-11.30 Otwarcie konferencji: Jej Ekscelencja Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce, Magda Vaśaryova, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek 11.45-13.00 Sesja Peter Kaśa (Preśov):Slovenská a polská literatura l9.storočia a možnosti interkulturneho dialógu. Stanisław Juszczyk, Andrzej Radziewicz-Winnicki (Katowice): Współpraca naukowa między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego a ośrodkami akademickimi na Słowacji. Olga Orgońová (Bratislava): Inšpirácie najnovšej slovenskej lingvistiky pre slovakistov v Polsku. Józef Ciągwa (Katowice): Politické zriadenie Slovenskej republiky (na základe Ustavy a jej noviel). 13.00-14.45 przerwa 15.00 Spotkanie Ich Magnificencji Rektorów Uniwersytetów słowackich z Jego Magnificencją Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Januszem Janeczkiem, i władzami UŚ - Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12, sala nr 29. 15.00-17.30 Sesja popołudniowa Rafał Majerek (Kraków): Aktualność problematyki odrodzenia narodowego we współczesnych badaniach słowacystycznych. Božena Rejak (Lublin): Symbole kobiecości w polskich i słowackich tekstach o modzie. Gabriela Zoričáková (Kraków): Hlavné tematické okruhy v poézii slovenskych poetiek. Halina Mieczkowska (Kraków): Przeobrażenia w zakresie kategorii przypadku we fleksji nominalnej w ujęciu słowacko polskim. Maryla Papierz (Kraków): Od znaczeniu do formy - badania nad skladnią słowacką. Anna Sklárová (Bielsko-Biała): Neologizmy v sučasnej slovenčine. 4 kwietnia (piątek) 9.30 - 13.00 Sesja poranna Józef Zarek (Katowice): Nowa Słowacja z perspektywy Devinskej Novej Vsi. Barbara Suchoń-Chmiel (Kraków): Człowiek bez tożsamości w twórczości Pavla Vyilikovskiego. Konrad Włodarz (Katowice): Literatura dynamiczna. O nomadyzmie w XX wiecznej literaturze słowackiej. Bogumiła Suwara (Kaków): Słowacki przekład poezji B. Leśmiana. Katarzyna Anna Ciągwa (Katowice): Decenium prác polského Snemu na nuvrhu prác zákona o národnostnych a etnickych menšinách v Polsku. Mariola Szymczak (Katowice): Współczesne tendencje słowotwórcze i leksykalne w języku słowackim. Ewa Michalska (Katowice): Slovensko polské obchodné vztahy v ramci vyvoja cezhraničnej spolupráce v poslednom desatroči. Niekolko poznatkov o obchodnej terminologii v prekladalelskej praxi. 13.00-14.30 przerwa 14.30-17.00 Sesja popołudniowa Juliana Beňová (Katowice): Potrebuje sučusná slovenčina ochranu? Przemysław Kroczek (Katowice): Język słowacki w sieci. Tomasz Wicik (Katowice): Krajobraz po przełomie: kogo się bać? Komu donosić? - Samko Táile, Kniha on cintoríne. Marta Buczek (Katowice): Model świata V. Sikuli w przekładzie D. Abrahamowicz, J.Pleśniarowicza i A. Czcibora-Piotrowskiego. Lucyna Spyrka (Katowice): Wędrowiec Dominik Tatarka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.