facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akcja sadzenia drzewek przy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej

9 maja 2011 r. o godz. 12.00 w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się konferencja prasowa, a następnie zostanie przeprowadzona akcja sadzenia drzewek na terenie otaczającym nowy gmach biblioteki. W wydarzeniu wezmą udział: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UE prof. UE dr hab. Jan Pyka, dyrektor CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, a także przedstawiciele władz miasta, regionu i społeczności akademickiej obu uczelni.

Elementy zieleni i uporządkowany teren wokoło budynku, czyli tzw. „mała architektura”, to pewny znak zbliżającego się finału budowy. Generalny wykonawca za kilka tygodni zakończy swoje prace, a biblioteki UŚ i UE już przygotowują się do ostatniego etapu – zaplanowanej na wakacje przeprowadzki do nowego gmachu. Samo wydarzenie, nawiązując do funkcjonującej w naszej kulturze symboliki drzewa, oznacza nowy etap współpracy środowisk akademickich i instytucji zaangażowanych w tworzenie Centrum. Nieprzypadkowo został wybrany termin tego wydarzenia – 9 maja przypada Dzień Europy.

Studenci, którzy chcieliby wziąć udział w sadzeniu drzewek proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 32 359 17 45.


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule Justyny Przybytek pt. „Biblioteka uniwersytecka na ukończeniu. Dziś sadzą drzewka”. (09.05.2011)

O wydarzeniu napisało „Echo Miasta Katowice” w artykule Justyny Przybytek pt. „Biblioteka z wrzutnią ” (12.05.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.