facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z prof. dr. hab. Witoldem Jurkiem

10 maja 2011 roku o godzinie 11.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Witoldem Jurkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie poświęcone było kwestiom związanym z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W wydarzeniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz cała społeczność akademicka. 


O wydarzeniu napisało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w artykule pt. „Kolejne spotkania poświęcone reformie szkolnictwa wyższego ”. (09.05.2011).

O wydarzeniu napisał serwis „Wiadomości24.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski. Debata o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym ”. (10.05.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.