facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EUROPA IN TAKT. KULTURA ORAZ OSOBY UPOŚLEDZONE I NIEPEŁNOSPRAWNE

W dniach 2-3 kwietnia 2003 r. odbędzie się sympozjum naukowe organizowane w ramach międzynarodowego projektu Europa in Takt. Kultura oraz osoby upośledzone i niepełnosprawne. Dwudniowe sympozjum z udziałem gości zagranicznych, organizowane jest przez Zakład Arteterapii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ przy współpracy Uniwersytetu w Dortmundzie, Stowarzyszenia "Rudzkie Konto Pomocy", Klubu Edukacji Integracyjnej w Rudzie Śląskiej oraz innych instytucji wspomagających edukację integracyjną. Projekt ten ma na celu wymianę doświadczeń międzynarodowych w obszarze arteterapii osób niepełnosprawnych, głównie poprzez działania z zakresu muzykoterapii i prezentacji teatralnych. Jest to także istotna możliwość promowania najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych, szkół i przedszkoli integracyjnych, zespołów muzycznych i tanecznych oraz grup teatralnych, z terenu województwa śląskiego. Program sympozjum naukowego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.