facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania wielkanocne z emerytowanymi pracownikami UŚ

14 i 15 kwietnia 2011 r. emerytowani pracownicy Uniwersytetu Śląskiego mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz uczelni oraz związków zawodowych z okazji nadchodzących świąt.

Podczas wydarzenia miało miejsce wręczenie replik pomnika znajdującego się przed Domem Nauczyciela w Warszawie (tradycyjnych ławek szkolnych). Wyróżnienia z rąk dr. Tadeusza Wolana, prezesa Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego odebrały: dr Ewa Magiera, kanclerz Uniwersytetu Śląskiego oraz Ewa Żurawska, przewodnicząca NSZZ „Solidarność”.

Spotkania uświetniły występy artystyczne studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.