facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZA OTWARTYMI DRZWIAMI UNIWERSYTETU

W poniedziałek 14 kwietnia Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza wszystkich uczniów szkół średnich na Dzień Otwartych Drzwi. Patronat nad imprezą organizowaną przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. Maturzyści spotkają się z przedstawicielami poszczególnych wydziałów i jednostek, którzy opowiedzą między innymi o warunkach przyjęć na studia, istniejących kierunkach i specjalnościach, profilach i programach kształcenia. Dzień Otwartych Drzwi będzie okazją do zaprezentowania się kół naukowych oraz działających w Uniwersytecie organizacji i stowarzyszeń, jak: AZS, NZS, ZSP, AEGEE. Prezentacje będą się odbywać na terenie Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz w budynku Rektoratu w Katowicach. Spotkać się będzie też można z przedstawicielami Działu Nauczania, Działu Spraw Studenckich, Biura Promocji i Karier, Zespołu Programów Międzynarodowych oraz Samorządu Studenckiego. Impreza rozpocznie się o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Popiołka w budynku Wydziału Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11) wystąpieniem JM Rektora prof. dr. hab. Janusza Janeczka. O godz. 10.00 wykład o uniwersytecie wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich i maturzystów przymierzających się do podjęcia studiów na Uniwersytecie Śląskim do odwiedzenia jego siedziby, zapoznania się z ofertą kształcenia oraz spotkania z reprezentującymi go studentami, nauczycielami akademickimi oraz innymi pracownikami uczelni. Naszym zdaniem naprawdę warto!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.