facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MAGNETYZM OSŁANIA NASZĄ CYWILIZACJĘ - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym Prof. dr hab. Andrzej Oleś wygłosi wykład pt.: MAGNETYZM OSŁANIA NASZĄ CYWILIZACJĘ. Konwersatorium odbędzie się dnia 21 marca 2001 r. (środa) o godz. 14.00. Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym: Prof. dr hab. Andrzej Oleś Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków wygłosi wykład pt.: MAGNETYZM OSŁANIA NASZĄ CYWILIZACJĘ Autor poda informacje o strukturze Ziemi i jej polu magnetycznym. Omówi kolejne okresy odwracania czyli inwersji ziemskiego pola magnetycznego (inwersja ziemskiego pola magnetycznego polega na tym, że co pewien czas – na szczęście bardzo długi – pole to zmienia swój kierunek na przeciwny i wówczas tam gdzie jest północny biegun magnetyczny, pojawia się południowy biegun magnetyczny i na odwrót). Autor wspomni o genezie magnetyzmu ziemskiego i opowie o oznakach nadchodzącej inwersji. Czym grozi inwersja? Czy w czasie jej trwania wiatr słoneczny i promieniowanie kosmiczne nie będą zabójcze dla organizmów żywych zamieszkujących naszą planetę?? – Oto pytania, na które Autor również odpowie w czasie swojego wykładu. Konwersatorium odbędzie się dnia 21 marca 2001 r. (środa) o godz. 14.00 w SA III, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4.

Grzbiet oceaniczny z zaznaczonym kierunkiem pola magnetycznego, który został zakodowany w następujących po sobie warstwach skał wylewowych.
Grzbiet oceaniczny z zaznaczonym kierunkiem pola magnetycznego, który został zakodowany w następujących po sobie warstwach skał wylewowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.