facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA O BEZPIECZNEJ PRACY, EDUKACJI I ŚRODOWISKU

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza na konferencję Bezpieczeństwo pracy - Edukacja - Środowisko, która odbędzie się w piątek 11 kwietnia w sali konferencyjnej Banku Śląskiego przy ul. Sokolskiej 34. Celem konferencji jest integracja środowiska w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena świadomości i stanu postrzegania tych problemów oraz ocena stanu kształcenia w zakresie współczesnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony pracy. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa upływa 31 marca. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Krakowskiej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Głównego Instytutu Górnictwa, Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz urzędów i instytucji Regionu Śląskiego, zainteresowanych problematyką konferencji. Zaproszeni zostali również przedsiębiorcy i pracodawcy z całej Polski. Program konferencji Formularz zgłoszenia Zgłoszenia przesyłać należy: pocztą na adres Wyższej Szkoły Zarządzania i Ochroną Pracy w Katowicach, ul. Wojewódzka 33, 40-025 fax: 0 32/209 05 38 e-mail: dziekanat@wszop.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.