facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sesja naukowa „2011 – Rok Marii Skłodowskiej-Curie”

loga

12 maja 2011 r. o godz. 10.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) rozpocznie się sesja naukowa „2011 – Rok Marii Skłodowskiej-Curie”.

Uczestników wydarzenia powita przewodniczący sesji prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper, następnie głos zabierze JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W sesji udział wezmą również prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas sesji naukowej wykłady wygłoszą m.in.: prof. Andrzej K. Wróblewski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Adam Sobiczewski z Instytutu Problemów Jądrowych w Warszawie, prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach oraz dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa pt. „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie”, przygotowana przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Archiwum PAN w Warszawie. Wystawę oglądać będzie można w Instytucie Fizyki UŚ od 10 do 19 maja 2011 r. W ramach obchodów uczestnicy będą mogli również obejrzeć film o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik. Organizatorami obchodów roku Marii Skłodowskiej-Curie w Uniwersytecie Śląskim są: Instytut Fizyki UŚ, Instytut Chemii UŚ, Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Program sesji naukowej...

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.