facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu

27 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 24) podpisana zostanie umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy UŚ a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu. Celem umowy jest objęcie przez uczelnię patronatem naukowym IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Sosnowcu oraz Gimnazjum nr 25 z oddziałami dwujęzycznymi.

Współpraca zakłada m.in.: stworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów gimnazjum i liceum oraz współpracę w zakresie metodyki nauczania, która ma się przyczynić do optymalizacji procesu kształcenia studentów. Prowadzenie praktyk pedagogicznych umożliwi studentom wykorzystanie wiedzy do planowania i przeprowadzania lekcji. W ramach współpracy prowadzone będą również metodyczne konsultacje dla nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i pracach studenckich kół naukowych. Natomiast studenci, na potrzeby prac licencjackich, magisterskich i naukowych z zakresu pedagogiki oraz metodyki nauczania, będą mogli prowadzić badania wśród nauczycieli i uczniów.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisze prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu reprezentować będzie dyrektor Tomasz Szyjkowski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.