facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z przedstawicielami VŠB − Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie

28 kwietnia 2011 r. o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie władz Uczelni z przedstawicielami VŠB − Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoká škola báňská − Technická univerzita Ostrava). Przedmiotem rozmów będzie współpraca naukowa pomiędzy uczelniami.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wezmą: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą.

VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie reprezentować będą: prorektor do spraw nauki, badań i studiów doktoranckich prof. Ing. Bohumír Strnadel oraz Ing. Vlasta Gazdová z Departamentu Nauki, Badań i Studiów Doktoranckich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.