facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OCENIAMY LICEALNE PODRĘCZNIKI Z FIZYKI

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach oraz Koordynator Zespołu Doradców Metodycznych Fizyki serdecznie zapraszają na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr hab. Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego zaprezentują ocenę licealnych podręczników z fizyki. Konwersatorium odbędzie się w środę 26 marca o godz. 14.15 w III Sali Audytoryjnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4. Polska Akademia Umiejętności powołała komisję ds. oceny podręczników szkolnych. Komisja oceniła m.in. 7 wydanych ostatnio podręczników z fizyki do liceów na poziomie podstawowym. Zdaniem komisji, w wielu wypadkach podręczniki nie powinny zostać zatwierdzone do użytku szkolnego. Podczas spotkania zostanie przedstawionych wiele uwag krytycznych dotyczących treści naukowych, sposobu prezentacji materiału oraz realizacji podstaw programowych. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu otrzymają stosowne zaświadczenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.