facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SZKOLENIE DLA BIURA PROMOCJI I KARIER

W dniach 19-20 marca 2003 r. pracownicy Biura Promocji i Karier oraz pracownicy innych działów UŚ uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Centrum Informacji Europejskiej. Tematyka szkolenia obejmuje możliwości pracy i stażu w instytucjach Unii Europejskiej, zasady rekrutacji obywateli Polski do pracy w instytucjach UE oraz pracę dla Polaków w krajach członkowskich UE. W trakcie dwudniowego szkolenia Biuro Promocji i Karier będzie funkcjonować w uszczuplonym składzie osobowym. Szkolenie będzie przeprowadzone i finansowane ze środków otrzymanych przez Biuro Promocji i Karier UŚ w ramach grantu na rozwój biura karier z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.