facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH NA ŚLĄSKU

Kuratorium Oświaty, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na Wojewódzką konferencję dla nauczycieli historii nt. Dylematy stosunków polsko-niemieckich na Śląsku. Konferencja odbędzie się w środę 26 marca o godz. 10.00 - 14.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. Program konferencji 1. prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (UW): Stosunki polsko-niemieckie w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej – wykład wprowadzający 2. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ): Kościół katolicki w XIX i XX wieku (problem germanizacji/polonizacji) 3. dr Piotr Greiner (UŚ): Nauka na Śląsku w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku (problem identyfikacji kulturowej i narodowej) 4. dr Lech Krzyżanowski (UŚ): Współżycie obu nacji w okresie międzywojennym 5. dr hab. Ryszard Kaczmarek (UŚ): II wojna światowa – syndrom volkslisty 6. dr Adam Dziurok (IPN w Katowicach): Rozliczenia powojenne (obozy dla Niemców, odniemczanie, wywózki) 7. dr hab. Sylwester Fertacz (UŚ): Wypędzenie czy wysiedlenie? Mniejszość niemiecka na Śląsku w okresie powojennym

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.