facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O TWÓRCZOŚĆ DZIECKA

logo I Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej, współorganizowany przez Zakład Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się od 30 do 31 maja w Katowicach. Festiwal ma być świętem sztuki tworzonej przez dzieci i dla dzieci. W piątek 30 maja organizatorzy przewidują konferencję naukową, podczas której referaty wygłoszą specjaliści problematyki twórczości dziecięcej: m.in.: prof. Maria Kielar-Turska (Kraków), prof. Joanna Papuzińska (Warszawa), prof. Józefa Sołowiej (Gdańsk), prof. Maria Molicka (Poznań). Tematyka obrad: 1. recepcja sztuki przez dziecko we wszystkich jej wymiarach i tworzywach (muzyka, literatura, plastyka, teatr, taniec) 2. stymulowanie twórczej aktywności dziecka, organizowanie działań muzycznych, plastycznych, literackich i teatralnych 3. wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez działania arteterapeutyczne w ujęciu ekspresyjnym. Referaty zostaną przed obradami opublikowane w formie książkowej i będą stanowić materiał inspirujący dla każdego uczestnika Festiwalu. W sobotę 31 maja uczestnicy festiwalu będą uczestniczyć w warsztatach przeznaczonych dla nauczycieli, studentów i animatorów pracujących z dziećmi. Na festiwal złoży się też przegląd twórczości dzieci, koncerty, spotkania autorskie, wystawy, spektakle. szczegółowy program konferencji plan sesji warsztatowych e-mail: kkrason@us.edu.pl Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 0 609 580 063 lub 0 32/259 96 66, w. 259 Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Katarzyna Krasoń Opieka Naukowa i Artystyczna: prof. UŚ dr hab. Mirosława Knapik

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.