facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KURSY I STYPENDIA NAUKOWE W NIEMCZECH

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego (GFPS-Polska), które odbędzie się w czwartek 20 marca o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ul. Bankowej 12. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta fundowanych kursów i stypendiów naukowych oraz oferta semestralnych pobytów studyjnych na wyższych uczelniach w Niemczech. GFPS-Polska Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne powstało w 1994 roku i ściśle współpracuje z GFPS w Niemczech, kładąc szczególny nacisk na promowanie kontaktów między studentami i doktorantami obu krajów. Oferta stypendialna adresowana jest do studentów III, IV i V roku, z dobrą znajomością języka niemieckiego. Termin składania wniosków na semestralne stypendia naukowe w semestrze zimowym roku 2003/2004 upływa 31 marca. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat niemieckiej oferty stypendialnej!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.