facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BADANIA NAD EUROPĄ WSCHODNIĄ I POŁUDNIOWĄ

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji oraz prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, wezmą udział w uroczystościach otwarcia roku akademickiego w Uniwersytecie w Bari we Włoszech oraz zainaugurowania działalności Interuniversity Centre for Research and Cooperation of Eastern and South-Eastern Europe (CIRCEOS). Uroczystości odbędą się w Bari w poniedziałek i wtorek 17 i 18 marca. Obie uczelnie współpracują ze sobą na podstawie podpisanego Porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim i Università degli Studi di Bari, przewidującego m.in. wymianę studentów w ramach europejskich programów edukacyjnych, wymianę pracowników naukowych i dydaktycznych, wymianę materiałów dydaktycznych i wspólne prowadzenie badań naukowych, organizowanie kongresów i konferencji naukowych, pełny dostęp do dokumentacji i materiałów archiwalnych będących w posiadaniu każdej ze stron oraz wspólne wydawanie i wymianę publikacji naukowych. Powołane do istnienia Interuniversity Centre for Research and Cooperation of Eastern and South-Eastern Europe ma na celu rozszerzanie współpracy pomiędzy uczelniami, m.in. poprzez podejmowanie szeroko pojętych działań na rzecz permanentnego nauczania i współpracy w zakresie nauk filologicznych i humanistycznych, prawa i ekonomii, nauk ścisłych, medycyny, biologii. Szczególną płaszczyzną działalności Centrum są również zagadnienia związane z nauczaniem na odległość (distance-learning), wymiana studentów i kadry naukowej oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczych przez przedstawicieli uniwersytetów Europy Wschodniej i Południowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.