facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LXXVII PROMOCJA DOKTORSKA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 18 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk, która rozpocznie się o godz. 12.00, zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Tytuł doktora habilitowanego otrzymają w tym dniu dwie osoby, z których jedna jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego a druga Wyższej Szkoły Policji. Spośród siedemnastu promowanych doktorów jedenaście osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, Gimnazjum w Rudzińcu, Prokuratura Rejonowa w Tychach, oraz firmach: Gallimpex S.A. i Lear Corporation Poland. Prace habilitacyjne obronione zostały na Wydziale Filologicznym. Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Filologicznym (8), Nauk o Ziemi (4) oraz Prawa i Administracji (5). Stopień doktora w Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskały 2284 osoby, natomiast doktora habilitowanego 321 osób. Oto nazwiska osób promowanych: Z Wydziału Filologicznego dyplom doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych otrzymają: dr hab. Maria CICHOŃSKA dr hab. Grzegorz OJCEWICZ dyplom doktora w zakresie nauk humanistycznych otrzymają: dr Małgorzata TWARDOŃ dr Wioletta DYMEL dr Katarzyna PLUCIŃSKA dr Beata WOJEWODA dr Grażyna TETELA dr Agata MACHURA-KYRCZ dr Agnieszka SZOL dr Jacek TOMASZCZYK dr Arkadiusz PULIKOWSKI Z Wydziału Nauk o Ziemi dyplom doktora w zakresie nauk o Ziemi otrzymają: dr Ireneusz MALIK dr Krzysztof JOCHYMCZYK dr Zbigniew CAPUTA dr Tadeusz MOLENDA Z Wydziału Prawa i Administracji dyplom doktora w zakresie nauk prawnych otrzymają: dr Olga SITARZ dr Aleksandra WENTKOWSKA dr Zbigniew ŁOSIŃSKI dr Tomasz PIETRZYKOWSKI dr Zbigniew GRZEŚKOWIAK

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.