facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O KROWACH SZALONYCH I DROŻDŻACH

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Od szalonych krów do [PSI]chotycznych drożdży, organizowany w ramach XI cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi prof. dr hab. Paweł Liberski z Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi. Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 marca o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Wykład ten należy do realizowanego przez Centrum programu „Forum Natura” przewidującego cykl ogólnodostępnych, interdyscyplinarnych spotkań o charakterze popularnonaukowym na tematy związane ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Prof. dr hab. Paweł Liberski jest kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Łodzi, kierownikiem Krajowego Ośrodka Referencyjnego Chorób Wywołanych przez Priony, czasowym ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, UK i Food and Drug Administartion (FDA), USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, członkiem International Society of Neuropathology, New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego. Autor ponad 500 prac naukowych w tym ponad 100 prac oryginalnych publikowanych w czasopismach amerykańskich i zachodnioeuropejskich (Proc Natl Acd SCi USA; Neurology; New Engl J Med; Annals of Neurology; Acta Neuropathol (Berlin); Journal of Comparative Pathology; Ultrastructural Pathology i wiele innych), ponad 50 książek i rozdziałów w książkach "The enigma of slow viruses: facts and artefacts"; "Light and Electron Microscopic Neuropathology of Slow Virus Disorders"; "Pasażowalne Encefalopatie Gąbczaste" "Neurodegeneracje" (ukaże się w roku 2003); "Choroby Układu Nerwowego" (wraz z prof. W. Kozubskim, ukaże się w 2003 roku).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.