facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KOMPUTEROWY SYSTEM REJESTROWANIA OPŁAT ZA STUDIA

W czwartek 13 marca w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się spotkanie z prof. dr. hab. Markiem Kowalskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zaprezentuje możliwości i sposób działania komputerowego systemu rejestrowania opłat za studia oraz opłat rekrutacyjnych. System funkcjonuje już na uniwersytetach warszawskich i nad kwestią jego wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim debatować będą zaproszeni na spotkanie dziekani wydziałów oraz przedstawiciele zainteresowanych jednostek administracji. Gospodarzem spotkania będzie prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych UŚ.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.