facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KOMPUTEROWY SYSTEM REJESTROWANIA OPŁAT ZA STUDIA

W czwartek 13 marca w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się spotkanie z prof. dr. hab. Markiem Kowalskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zaprezentuje możliwości i sposób działania komputerowego systemu rejestrowania opłat za studia oraz opłat rekrutacyjnych. System funkcjonuje już na uniwersytetach warszawskich i nad kwestią jego wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim debatować będą zaproszeni na spotkanie dziekani wydziałów oraz przedstawiciele zainteresowanych jednostek administracji. Gospodarzem spotkania będzie prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.