facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O SPRAWACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZMOWA

W piątek 14 marca o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 odbędzie się doroczne spotkanie studentów niepełnosprawnych z władzami Uniwersytetu Śląskiego poświęcone wymianie doświadczeń oraz dyskusji nad sprawami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczności akademickiej. Swoją obecność zapowiedział JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia. Wśród gości znajdą się przedstawiciele lokalnych instytucji związanych z pomocą społeczną: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych („Forum ON”, „Razem”, „SPES”). Spotkanie stworzy okazję do wypowiedzenia planów oraz oczekiwań dotyczących wypracowania efektywnego modelu kształcenia osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie. Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych! Kontakt z organizatorem: mgr Anna Wandzel 40-007 Katowice, Bankowa 14 pokój 410a telefon:(032) 258-72-38, 258-24-41 wew. 1672 fax:(032) 258-72-38 e-mail: sn@us.edu.pl Godziny urzędowania: 8.00 - 15.00

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.