facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozstrzygnięcie konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W dniu 16 lutego Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs o Stypendia Krajowe dla Młodych Naukowców na rok 2001. Wśród osób kandydujących znaleźli się także pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Stypendia uzyskali: dr Zuzanna Bielec (Wydział Nauk o Ziemi), dr Katarzyna Wyrwas (Wydział Filologiczny), dr Michał Czakon (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), dr Jacek Górecki (Wydział Prawa i Administracji), dr Mariusz Lisowski (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), dr Zbigniew Małolepszy (Wydział Nauk o Ziemi). Uroczystość wręczenia stypendystom okolicznościowych dyplomów odbędzie się tradycyjnie w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 24 marca o godz. 11:00. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - niezależna, samodzielna finansowo instytucja typu non-profit - działa dziesięć lat. Jednym z jej najważniejszych zadań programowych jest wspieranie młodych naukowców. Od 1992 r. FNP realizuje konkurs stypendialny, dzięki któremu rocznie przyznaje około stu stypendiów najlepszym kandydatom spośród młodych pracowników naukowych lub doktorantów. Kandydaci do stypendium nie mogą mieć więcej niż 30 lat (średnia wieku tegorocznych stypendystów to niespełna 28 lat) i muszą posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. W ośmiu edycjach konkursu stypendia otrzymało łącznie 806 osób, razem z laureatami tegorocznej, dziewiątej edycji są to już 932 osoby. Tegoroczne stypendium, każde w wysokości 20 tys. zł, jest zwolnione z podatku dochodowego, a wypłacane w czterech ratach kwartalnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.