facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JAK O PIERWSZĄ PRACĘ

Koło Naukowe Polityków Społecznych zaprasza na konferencję Pierwsza Praca, która odbędzie się w czwartek 13 marca o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Popiołka w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11. W programie konferencji znalazły się m.in. warsztaty dotyczące sposobów poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sztuki autoprezentacji oraz wykład dr. Marka Adamca z Katedry Psychologii Pracy i Organizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Warsztaty poprowadzone zostaną przez Pracowników Biura Promocji i Karier w ramach rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Plan konferencji: Godz. 10.00 – 12.30 Budowanie ścieżek karier Aktywność zawodowa Autoprezentacja zawodowa (CV + list motywacyjny) Praktyki i staże w Unii Europejskiej Praca w instytucjach Unii Europejskiej Rekrutacja w UE + europejskie CV Korzyści z przystąpienia Polski do UE Godz. 13.00. – 14.30. Wykład - dr Marek Adamiec Proces rekrutacji kandydatów do pracy Psychologiczne atuty i wady kandydatów ujawniane podczas rekrutacji Metody doboru kandydatów (przykładowe testy psychologiczne)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.