facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIŁOŚNICY LWOWA I KRESÓW WŚRÓD STUDENTÓW I BIBLIOTEKARZY

Uroczystość wręczenia studentom Uniwersytetu Śląskiego dyplomów uznania za udział w świątecznej akcji charytatywnej na rzecz pomocy najbiedniejszym polskim dzieciom na kresach odbędzie się w poniedziałek 10 marca (sala nr 29 na I piętrze budynku Rektoratu Uczelni), początek o godz. 14.30. W spotkaniu wezmą udział m. in.: prof. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor UŚ ds. Kształcenia i Andrzej Mozoła - Wiceprezes bytomskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dyplomy, wyrazy wdzięczności i gratulacje przyjmie ośmioro wolontariuszy: Agnieszka Wawrzkiewicz (inicjatorka akcji, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, stypendystka MENiS), Agnieszka Biała, Mirosław Cegłowski, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Agnieszka Rachwał i Marta Waseńczuk (z Wydziału Filologicznego) oraz Monika Działoszyńska (Wydział Nauk o Ziemi). Podziękowania należą się także pracownikom Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, którzy udzielali pomocy kwestującym studentom. Przekazana Towarzystwu kwota zasili konto akcji letniej, z którego finansowany będzie wakacyjny pobyt polskich dzieci zza wschodniej granicy w kraju.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.