facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NIEMIECKIE STYPENDIA DLA POLSKICH NAUKOWCÓW

We wtorek 11 marca w sali 29 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej w Katowicach odbędzie spotkanie z Hansem Golombkiem, Dyrektorem Przedstawicielstwa w Warszawie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Gospodarzem spotkania, które rozpocznie się o godzinie 14.00 będzie prof. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu. Hans Golombek będzie mówił o możliwości studiowania i przeprowadzania badań naukowych w Niemczech oraz przedstawi ofertę stypendialną DAAD dla polskich studentów i naukowców. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej głównym zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi, poprzez szeroko rozumianą informację na temat możliwości podjęcia studiów lub prowadzenia badań naukowych w Niemczech i zagranicą oraz przez przyznawanie stypendiów niemieckim i zagranicznym studentom, absolwentom i naukowcom. Pierwsze stypendia zostały przyznane młodym polskim naukowcom już ponad 40 lat temu, a obecnie DAAD wspiera ok. 30 tys. polskich stypendystów, wśród których znajduje się kilku przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego. Ze względu na rolę, jaką odgrywa Polska w wymianie akademickiej z Niemcami, DAAD utworzyła pod koniec 1997 roku w Warszawie swoje przedstawicielstwo, które utrzymuje bliskie kontakty z wszystkimi państwowymi szkołami wyższymi, w szczególności z uczelnianymi działami współpracy z zagranicą. Hans Golombek był gościem UŚ ostatni raz w 1999 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu zainteresowanych niemiecką pomocą stypendialną!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.