facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 4 marca w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. W porządku obrad poza sprawami bieżącymi i kadrowymi znalazł się projekt zarządzenia w sprawie odpłatności semestralnej za niektóre usługi w roku akademickim 2003/2004. Wśród usług takich znajdują się między innymi kwestie odpłatności za studia zaoczne i wieczorowe na poszczególnych kierunkach studiów oraz kwestie odpłatności za powtarzanie semestru i ponowne przyjęcie na studia dzienne i zaoczne.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.