facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM PTF: O STRUKTURZE ELEKTRONOWEJ I WŁASNOŚCIACH TERMODYNAMICZNYCH

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Andrzej Ślebarski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład pt. Struktura elektronowa i własności termodynamiczne potrójnych związków metali d- i f- elektronowych. Konwersatorium odbędzie się we wtorek 4 marca o godz. 12.15 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4. Elektrony „swobodne” szczególnie w materii „niemagnetycznej” są źródłem intensywnych badań eksperymentalnych i teoretycznych. Elektrony zachowują się jak ciecz, nie należy jednak sądzić, ze ich ruchy nie są skorelowane. Właśnie stany kwantowe skorelowanych elektronów są atrakcyjne dla współczesnych fizyków, choćby z tego powodu, że występują w takich materiałach jak nadprzewodniki, układy z przejściem izolator (półprzewodnik)- metal, w opisie ułamkowego efektu Halla czy w końcu stanu tzw. ciężkich fermionów. Stany skorelowane stanowią rozdział fizyki fazy skondensowanej. Związki międzymetaliczne z „superciężkimi” elektronami d lub f wykazują bardzo dużą wartość współczynnika liniowego ze względu na temperaturę T w cieple właściwym. Ostatnio intensywnie badane są układy bliskie tzw. kwantowego punktu krytycznego. Obserwuje się zupełnie nowe zależności termodynamiczne w obszarze niskich temperatur, które nie mieszczą się w kategoriach cieczy Fermiego. Podczas wykładu w zarysie przedstawione zostaną wyniki dotyczące badania takich zjawisk na przykładzie CeRhSn i Fe2TiSn.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.