facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KSZTAŁCIĆ SIĘ W USA

Wszystkich studentów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, dotyczącym edukacji w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w środę 5 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ul. Bankowej 12. Początek o godzinie 14.30. W programie spotkania przewidziano: - Prezentację programu stypendialnego FULBRIGHTA oraz sposobów rekrutacji na studia w Stanach Zjednoczonych – ofertę przedstawi Aleksandra Augustyniak, doradca ds. edukacji Komisji Fulbrighta, - Przedstawienie sposobów finansowania nauki w USA oraz sposobów wykorzystywania informacji internetowych – prelekcję poprowadzi Maria Brzostek, doradca ds. edukacji w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie, - Kwestie wizowe: możliwość ubiegania się o wizy przez studentów i pracowników naukowych – poprowadzi Ben Travis, Zastępca Konsula USA w Krakowie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, wydziałów oraz studenci. Goście z Konsulatu Generalnego USA będą odpowiadać na szczegółowe pytania osób zainteresowanych prezentowaną przez nich problematyką.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.