facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W OBIEKTYWIE

Szkoła Języka i Kultury Polskiej  Uniwersytetu Śląskiego W dniach od 6 marca do 6 kwietnia odbędzie się w Wiedniu wystawa fotografii, obrazująca letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej oraz kolegium polsko-austriackie - sierpniowe kursy organizowane w Cieszynie przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Prezentowane prace wykonali uczestnicy tych spotkań z Austrii, Polski, Japonii, Kanady, Czech, Włoch. Otwarcie wystawy odbędzie się 6 marca o godz. 19.00 w wiedeńskiej "Galerie auf der Pawlatsche". Organizatorem imprezy jest Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego przy współpracy Szkoły. Fundatorami nagród książkowych są: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo Naukowe "Śląsk". Na wernisażu otwierającym wystawę Uniwersytet i Szkołę będą reprezentować dr Jolanta Tambor i dr Agnieszka Szol. Mamy nadzieję, że wieczór ten zaszczyci swoją obecnością także pani Ambasador RP w Wiedniu, prof. dr hab. Irena Lipowicz, która wstępnie zapowiedziała swoje przybycie. Będą też pracownicy i studenci z dwu Instytutów Uniwersytetu Wiedeńskiego, z którymi Szkoła intensywnie współpracuje m.in. w ramach programu Socrates/Erasmus: Instytutu Slawistyki i Instytutu Tłumaczy; pracownicy Księgarni Polskiej w Wiedniu (bardzo dbającej o promocję książek wszelkich wydawnictw śląskich) i przedstawiciele Instytutu Polskiego. Wystawa jest też kolejnym elementem programu wzbogacającego „Rok Polski w Austrii” - imprezę, której patronuje Instytut im. Adama Mickiewicza.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.