facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O UNII SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

W czwartek 6 marca w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 odbędzie się konferencja Społeczno - Gospodarczy Model Unii Europejskiej, organizowana w ramach cyklu spotkań Forum Wspólnie o Przyszłości Europy. Konferencja przygotowywana jest przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Forum Wspólnie o Przyszłości Europy stanowi otwartą platformę dla wyrażania poglądów, opinii i propozycji w sprawie stanowiska Polski w najważniejszych sprawach dotyczących instytucji europejskich i wspólnych polityk we wszystkich obszarach funkcjonowania Unii Europejskiej. Głosy przedstawiane w ramach Forum będą podstawą dla kształtowania oficjalnego stanowiska Parlamentu i Rządu w sprawach europejskich, w kontekście odbywającego się Konwentu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Janusz Janeczek, będzie pełnił rolę współgospodarza spotkania. Partnerami konferencji są Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. W programie konferencji: 11.00-11.15 – powitanie 11.15-12.45 – dyskusja panelowa wprowadzenie do dyskusji: prof. Genowefa Grabowska, Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych: Prace Konwentu nad Traktatem Konstytucyjnym prof. Danuta Hübner, Sekretarz Stanu w MSZ, Sekretarz KIE: Model gospodarczy Unii Europejskiej. Debata na forum Konwentu poseł Józef Oleksy, Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP: Kwestie społeczne w Traktacie Konstytucyjnym ks. abp Damian Zimoń, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Etyczny wymiar bezrobocia prof. Edmund Wittbrodt, Senator RP: Gospodarka oparta na wiedzy. Nauka i badania w polityce UE Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionów: Polityka regionalna UE jako impuls rozwoju gospodarczo-społecznego Michał Czarski, Marszałek Województwa Śląskiego: Unia Europejska szansą dla regionu Śląskiego 13.00 – dyskusja

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.