facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Na zachodzie bez zmian? Dialog o obliczach Niemiec”

12 i 13 kwietnia 2011 r. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Na zachodzie bez zmian? Dialog o obliczach Niemiec”. Konferencja rozpocznie się 12 kwietnia o godz. 9.00 w sali sympozjalnej II. Uroczystego otwarcia dokona dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz. Obrady w drugim dniu rozpoczną się o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału WNS.

Organizatorami konferencji są: Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Koło Naukowe Politologów, Koło Naukowe Polityki Lokalnej i Regionalnej, Studenckie Koło Naukowe Historyków, Koło Naukowe Filozofów, Koło Naukowe Socjologów.

Program konferencji:

12 kwietnia

 • 9.00–11.15 – Studencki panel politologiczny;
 • 11.30–13.00 – Debata ekspertów (prof. zw. dr hab. Erdhard Cziomer, prof. UŚ dr hab. Mieczysław Stolarczyk, Adam Krzemiński) – Główne wyzwania stosunków polsko-niemieckich na początku XXI wieku;
 • 13.30–14.45 – Studencki panel samorządowy;
 • 15.00–15.55 – Studencki panel medioznawczy;
 • 16.15–19.00 – Projekcja filmu „Fala” („Die Welle”), reż. Dennis Ganse.

13 kwietnia

 • 9.00–11.15 – Studencki panel historyczny;
 • 11.30–13.00 – Historyczny panel ekspercki – prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek;
 • 13.30–14.15 – Filozoficzny panel ekspercki – dr Jacek Surzyn;
 • 14.30–15.25 – Studencki panel filozoficzny;
 • 15.30–17.25 – Panel kulturowy;
 • 17.35 – Projekcja filmu „Słoneczna aleja”, reż. Leander Haußmann.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.