facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STRES A WSPOMNIENIA?

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Wpływ zagrożenia, silnego stresu na zeznania (wspomnienia) ofiar, świadków i przestępców, organizowany w ramach XI cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi dr Andrzej Augustynek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 lutego o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Wykład ten należy do realizowanego przez Centrum programu „Forum Natura” przewidującego cykl ogólnodostępnych, interdyscyplinarnych spotkań o charakterze popularnonaukowym na tematy związane ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Przypominamy, że wykłady są otwarte i bezpłatne, może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2002/2003 umożliwia studentom Uniwersytetu Śląskiego zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego w ramach zajęć fakultatywnych (studentów obowiązuje wpis na listę wykładową do 6 marca 2003 r. w biurze Centrum lub przed wykładem). Serdecznie zapraszamy do udziału!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.