facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DR ANDRZEJ FIDYK NOMINOWANY DO NAGRODY IM. DARIUSZA FIKUSA

Dr Andrzej Fidyk, pracownik Zakładu Realizacji Obrazu Telewizyjno - Filmowego Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został nominowany do prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa w kategorii: twórcy mediów. Nagroda przyznawana jest za sukces w dziedzinie mediów „z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej i wysokich standardów moralnych” w dwóch kategoriach - twórcy mediów i twórcy w mediach. Jej ideą jest uczczenie pamięci szefa odrodzonej, niezależnej „Rzeczpospolitej”. Laureatów wybiera jury, powiększane co roku o kolejnych zwycięzców. Obecnie należą do niego: Jerzy Baczyński, Stefan Bratkowski, Magdalena Fikus, Grzegorz Gauden, Renata Gorczyńska, Janusz Jankowiak, Katarzyna Janowska, Włodzimierz Kalicki, Hanna Krall, Maciej Łukasiewicz, Tadeusz Mazowiecki, Irena i Jerzy Morawscy, Piotr Mucharski, Andrzej Rosner i Maria Wiernikowska. Pozostałe nominacje do nagrody w kategorii twórcy mediów przyznano: Józefowi Jerzemu Jureckiemu, Andrzejowi Skworzowi, Zygmuntowi Stępińskiemu i Mariuszowi Walterowi. Andrzej Fidyk uhonorowany został za kierowanie Redakcją Dokumentu Jedynki TVP SA. Dzisiaj mają zostać ogłoszone nominacje do nagrody w kategorii twórcy w mediach. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w czwartek 20 lutego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.