facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego

8 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbędzie się finał V Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego. Do ostatecznych rozgrywek zakwalifikowało się 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania laboratoryjne z zakresu chemicznej analizy jakościowej.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach. Patronat nad Konkursem sprawuje prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Pierwszy etap Konkursu odbył się 1 marca 2011 r. Wzięło w nim udział 362 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie z województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.konkurs-chemiczny.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.