facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”

7 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”.

Spotkanie poświęcone będzie problematyce budowania tożsamości zawodowej psychologów pracy i organizacji jako specjalistów efektywnie wspomagających biznes w obszarze human resources. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z działaniem na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii pracy, organizacji i zarządzania do sfery gospodarki. W trakcie spotkania odbędą się liczne panele dyskusyjne na temat coachingu, nowoczesnych metod diagnozy psychologicznej oraz problematyki podejścia kompetencyjnego w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji. Dla studentów udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, działające przy Instytucie Psychologii UŚ.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji: www.pspo.org.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.