facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXII SZKOŁA SPELEOLOGICZNA W CIESZYNIE

W Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w poniedziałek 10 lutego rozpoczęła się XXII Szkoła Speleologiczna. Szkoła, zorganizowana przez Pracownię Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego, Katedry Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego, odbywa się pod auspicjami Komisji Krasu Międzynarodowej Unii Geograficznej i trwać będzie do 16 lutego. Sesje terenowe odbędą się między innymi w Hranickim Krasie w Dyrekcji Zbraszowskich Aragonitowych Jaskiń (Teplice nad Beczwą) oraz na Pogórzu Cieszyńskim. Szczegółowe informacje na temat sesji można znaleźć po adresem http://geomorf.wnoz.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.