facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MARKETING POLITYCZNY - NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

plakat W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstały pierwsze i jedyne na Śląsku studia podyplomowe marketingu politycznego. Studia kształcą w dziedzinie profesjonalnej komunikacji politycznej i społecznej, technik public relations, badań rynku politycznego, kontaktu z mediami, metod i technik marketingu politycznego. W piątek 7 lutego o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa na temat otwieranych studiów. Specjaliści od marketingu politycznego, komunikacji politycznej i społecznej, technik wywierania wpływu, autoprezentacji, dziennikarze, politolodzy, psycholodzy, uczą praktycznych umiejętności oraz niezbędnej teorii marketingu politycznego. Wśród wykładowców studiów, poza pracownikami naukowymi, wiedzą praktyczną dzielić się będą między innymi Waldemar Bojarun – rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowic, Krzysztof Mikuła – Radny Miasta Katowic, Kamil Durczok – dziennikarz TVP, Adam Stolarzewicz – specjalista ds. autoprezentacji i kreowania wizerunku. Oferta studiów skierowana jest do osób piastujących stanowiska polityczne na wszystkich szczeblach administracji samorządowej oraz rządowej, pracowników biur poselskich, osób zawodowo związanych z komunikowaniem, pracowników public relations administracji, instytucji publicznych, absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych tematyką studiów oraz ewentualną pracą w wyżej wspomnianych zawodach. Program studiów koncentruje się na trzech obszarach wiedzy: marketingu politycznym, komunikacji perswazyjnej oraz systemach politycznych. Zawiera takie elementy jak: a) marketing polityczny b) organizacja lokalnej i ogólnokrajowej kampanii wyborczej c) podstawy teorii komunikowania d) reklama polityczna e) badania rynku politycznego f) podstawy public relations g) systemy polityczne h) kontakty z prasą i) praca rzecznika prasowego j) kształtowanie wizerunku polityka i partii k) prawo i etyka w komunikowaniu politycznym l) psychologia komunikowania perswazyjnego m) autoprezentacja n) partie polityczne Studia rozpoczynają się w marcu i trwać będą dwa semestry, letni i zimowy. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, dwa razy w miesiącu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów. Rekrutacja na studia prowadzona będzie do 7 marca br. Koszt jednego semestru studiów wynosi 1590 zł. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: - podanie - kwestionariusz osobowy - dyplom ukończenia studiów wyższych Wszelkich informacji udziela sekretariat Studiów Podyplomowych - Katowice, ul. Bankowa 11, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, tel/fax: 258-04-15

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.