facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WARSZTATY O OGRODZIE

ogród We wtorek 11 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbędą się warsztaty poświęcone strukturze i organizacji oraz sposobom finansowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Organizatorem jest Towarzystwo na Rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego z siedzibą w Mikołowie, w którego statucie zapisano m. in. promowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, popularyzację edukacyjnej roli ogrodów botanicznych oraz uświadamianie znaczenia roślinności dla redukcji zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel władz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczelni od kilku lat czynnie uczestniczącej w pracach nad utworzeniem i rozwojem Ogrodu Botanicznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.