facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kwesta „Pomocna Paczka” na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Od 21 do 24 marca 2011 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywała się kwesta „Pomocna Paczka”. W przedsięwzięciu brali udział studenci oraz pracownicy Wydziału. Darczyńcy oprócz datków finansowych mogli ofiarować książki. Wydarzeniu towarzyszyły inne ciekawe akcje m.in. „regionalna kromka”, „ciepły kubek” oraz „książka pomocna dla studenta”.

Głównymi inicjatorami i organizatorami akcji byli pracownicy UŚ: dr Wiesława Walkowska z Zakładu Historii i Teorii Wychowania, dr Barbara Grabowska z Zakładu Pedagogiki Ogólnej, dr Lidia Wollman z Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Andrzej Szczurek. Współorganizatorami byli studenci Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej i Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.