facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZASŁUŻENI DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

odznaka za zasługi dla UŚ W czwartek 30 stycznia o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego" przyznawanych przez Senat Uniwersytetu. Dekoracji dokona, zgodnie z tradycją Uniwersytetu, JM Rektor UŚ - prof. Janusz Janeczek. Podczas uroczystości także 19 pracowników uczelni uhonorowanych zostanie Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymują: 1. prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Wydział Filologiczny 2. dr hab. prof. nadzwycz. Halina Rusek - Międzynarodowa Szkoła Nauk o Edukacji i Kulturze 3. dr hab. prof. nadzwycz. Stanisław Juszczyk- Wydział Pedagogiki i Psychologii 4. dr Stanisław Adamek- Wydział Pedagogiki i Psychologii 5. dr inż. Romuald Błaszczyk - Wydział Techniki 6. prof. dr hab. Piotr Dobrowolski - Wydział Nauk Społecznych 7. prof. Krystyna Filipowska - Wydział Artystyczny 8. mgr Anna Gawron - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 9. dr Maria John - Borys - Wydział Pedagogiki i Psychologii 10. dr hab. prof. nadzwycz. Marian Kisiel - Wydział Filologiczny 11. dr Piotr Kowolik - Wydział Pedagogiki i Psychologii 12. dr hab. Andrzej Matan - Wydział Prawa i Administracji 13. dr hab. prof. nadzwycz. Aleksander Nawarecki - Wydział Filologiczny 14. prof. dr hab. Irena Okońska - Kozłowska - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 15. prof. dr hab. Marek Piechota - Wydział Filologiczny 16. prof. dr hab. Kazimierz Polański - Wydział Filologiczny 17. prof. dr hab. Aleksander Ratajczak - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 18. dr hab. Zygmunt Tobor- Wydział Prawa i Administracji 19. śp. dr hab. Maria Teresa Michalewska - Wydział Pedagogiki i Psychologii Złote Odznaki Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego otrzymują: 1. Ryszard Łukawski - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca 2. Stefan Płatek - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca 3. Joachim Otte - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa 4. Franciszek Prajs - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chorzowie 5. Tomasz Bańbuła - Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu 6. Jerzy Chmielewski - były Wiceprezydent Miasta Katowic 7. prof. dr hab. Tadeusz Sławek - były Rektor Uniwersytetu Śląskiego 8. mgr Wanda Dziadkiewicz-Fazan - Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego 9. dr Jan Jelonek - Dyrektor Administracyjny 10. mgr Mirosława Frąckowiak - Z-ca Dyrektora Administracyjnego 11. mgr Bożena Gralec - Radca Prawny 12. mgr Aleksandra Kaszper - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 13. doc. dr hab. Marek Lubelski - Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ 14. Barbara Papierniak - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 15. inż. Danuta Piecha - Inspektor w Dziale Technicznym 16 dr hab. prof. UŚ Wojciech Popiołek - Z-ca Dyrektora Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej 17. mgr Piotr Pradela - Kierownik Biura Rektora 18. dr Anna Radziszewska - Biblioteka UŚ 19. prof. dr hab. Krystian Roleder - Były Prorektor Uniwersytetu Śląskiego 20. mgr Anna Bożena Sambura - Biblioteka UŚ 21. Zofia Sznajder - Kierownik Działu Księgowości Głównej i Kosztów 22. mgr Edward Wąsiel - Z-ca Dyrektora Administracyjnego 23. mgr Ewa Żurawska - Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" Srebrne Odznaki Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego otrzymują: 1. Jerzy Oporek - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urząd Miejski w Katowicach 2. Jolanta Czerny - Kierownik Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu 3. Elżbieta Binduchowska - Specjalista w Dziale Współpracy z Zagranicą 4. Aleksandra Kielak - Główny Specjalista ds. Kultury i Organizacji Imprez 5. mgr Mirosława Koziara - Z-ca Kierownika Działu Nauki i Współpracy z Gospodarką 6. mgr Jolanta Rutkowska-Kłosek - Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac 7. Barbara Tworek - Kierownik Centralnego Magazynu Materiałów Różnych 8. mgr Teresa Zięba - Z-ca Kierownika Biura Rektora

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.