facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

GŁOS UNIWERSYTETU W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że kilku przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało zaproszonych przez Wojewodę Śląskiego - Lechosława Jarzębskiego do prac na rzecz propagowania idei przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w ramach Śląskiej Rady Referendalnej. Prof. Janusz Janeczek – Rektor UŚ oraz prof. Tadeusz Sławek, prof. Jacek Wódz, prof. Marek Szczepański a także Panie Senator Genowefa Grabowska i Krystyna Doktorowicz będą wspierać działania polegające na rzetelnym informowaniu mieszkańców województwa śląskiego w okresie poprzedzającym referendum europejskie. Zadaniem Rady jest jak najlepsze przygotowanie społeczeństwa do wyboru określającego miejsce Polski oraz regionu w jednoczącej się Europie, z uwzględnieniem nie tylko wynikających z tego korzyści, ale i kosztów. Inauguracyjne spotkanie Rady, do której zaproszeni zostali również przedstawiciele pozostałych śląskich uczelni, władz miejskich i samorządowych oraz Kościoła, mediów i organizacji społecznych, odbędzie się w czwartek 30 stycznia w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.