facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM PTF: KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA - PROSTA TEORIA POLA

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosi wykład pt.: Kondensat Bosego-Einsteina - prosta teoria pola. Konwersatorium odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4. Po siedemdziesięciu latach, w 1995 roku, udało się zrealizować doświadczalnie pomysł Bosego i Einsteina: skondensowano rozrzedzony gaz atomowy. Wymagało to osiągnięcia niewiarygodnie niskich temperatur rzędu nanokelvinów. W zeszłym roku za te przełomowe doświadczenia przyznana została nagroda Nobla. Oryginalna teoria dotyczyła gazu doskonałego. Tymczasem brak dotąd skutecznego opisu słabo oddziałującego gazu Bosego w niezerowych temperaturach, w szczególności w okolicy temperatury krytycznej. Prezentowana przez autora własna próba rozwiązania tego zagadnienia posługuje się metodą przybliżenia pól klasycznych do równań kwantowej teorii pola. Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.