facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”

Od 17 do 18 listopada 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”. Wydarzenie będzie okazją do podjęcia próby diagnozy współczesnej literatury oraz sztuki dla dzieci i młodzieży, rozumianych jako obszar oddziaływań współczesnych nurtów literackich, estetycznych, psychologicznych i filozoficznych.

Tematyka referatów obejmie zagadnienia związane z takimi pojęciami kluczowymi szeroko rozumianej ponowoczesności, jak: gender, feminizm, dekonstrukcja, popkultura itd. W zamierzeniu organizatorów sesja naukowa ma się przyczynić do integracji środowisk związanych z badaniem różnorodności kulturowego świata dziecka: literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, bibliotekoznawców, tekstologów, grafików, edytorów, ilustratorów, pedagogów, psychologów, terapeutów i nauczycieli.

Organizatorami konferencji są: prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska oraz dr Małgorzata Wójcik-Dudek z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ.

Szczegółowe informacje…

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.