facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dzień Dawcy Szpiku w Rybniku

24 marca 2011 r. od godz. 10.00 do 18.00 w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Rudzkiej 13a w Rybniku odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja jest bezpłatna, polega na wypełnieniu formularza i oddaniu 4 ml krwi potrzebnej do przeprowadzania badania genetycznego. Dawcą może zostać osoba w wieku 18–55 lat.

Dzień Dawcy Szpiku w Rybniku organizowany jest przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska przy udziale Samorządów Studenckich Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej. Patronat honorowy nad akcją objął prezydent miasta Rybnika oraz starosta powiatu rybnickiego.

Szczegółowych informacji udzielają:

Aleksandra Korbasiewicz, tel.: 693 346 682, mail: aleksandrakorbasiewicz@gmail.com.

Katarzyna Niesporek, tel.: 513 218 451, mail: kniesporek@us.edu.pl.


O wydarzeniu napisał serwis „Nowiny.pl” w artykule pt. „Rybnik w walce przeciw białaczce ”. (14.03.2011).

O wydarzeniu napisał serwis „Radio Vanessa Fm” w artykule pt. „Przeciw białaczce”. (22.03.2011).

O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” (24.03.2011)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.