facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Dynamax Sp. z o.o.

21 marca 2011 r. o godz. 13.00 w rektoracie UŚ odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą Dynamax Sp. z o.o. w Jaworzu.

Współpraca ma się przyczynić do rozwoju nauki, opierać się będzie m.in. na poszukiwaniu odbiorców nowych technologii oraz szkoleniu personelu i studentów. Strony umowy będą współpracować w zakresie: organizacji wspólnych projektów badawczych oraz szkoleń, wykonywania badań naukowych i ekspertyz technicznych, wzajemnego udostępniania laboratoriów do celów badań i zajęć akademickich.

Uniwersytet Śląski reprezentować będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast ze strony Dynamax Sp. z o.o. umowę podpisze prezes zarządu Krzysztof Szymanowski.


O wydarzeniu napisał serwis „InSilesia.pl” w artykule pt. „Dynamax i Uniwersytet Śląski będą współpracować? ”. (20.03.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.