facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja „Wokół granic swobody wypowiedzi"

W dniach 28–29 października 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się międzynarodowa konferencja „Wokół granic swobody wypowiedzi". Seminarium to efekt wspólnej inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Instytutu Nauk o Literaturze im. I. Opackiego i Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości".

Podjęta w toku konferencji problematyka posiadła duże znaczenie teoretyczne oraz praktyczne. Sympozjum adresowane było głównie do specjalistów zajmujących się zawodowo sferą kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk artystycznych i opiniotwórczych, jak i nauczycieli na poziomie szkolnictwa średniego.
Obok rozważań merytorycznych, uczestnicy konferencji mogli obejrzeć, towarzyszącą wydarzeniu, wystawę dzieł artystycznych przygotowaną przez katowicką ASP.


Program pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.