facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Pierwsze w tym roku posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się we wtorek 21 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14.00. W porządku obrad poza sprawami kadrowymi i bieżącymi znalazło się między innymi zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2003.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.