facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa "Granice kultury"

W dniach 15-17 października 2009 roku odbyła się konferencja naukowa "Granice kultury", która była połączona z I Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obrady miały miejsce w Katowicach (sala Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach) oraz w Cieszynie (Uniwersytet Śląski).

15 października 2009 r. w inauguracji konferencji uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.ptk.org.pl

Program konferencji pdf

Plakat konferencji z podziałem na panele pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.