facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty laboratoryjne nt. podstaw mikroskopowania oraz wybranych technik mikroskopii świetlnej

Program zajęć obejmował m.in. naukę ustawiania oświetlenia Köhlera dla mikroskopu pracującego w jasnym polu...
Program zajęć obejmował m.in. naukę ustawiania oświetlenia Köhlera dla mikroskopu pracującego w jasnym polu...

Foto: Agnieszka Kowalczyk

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.