facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty laboratoryjne nt. podstaw mikroskopowania oraz wybranych technik mikroskopii świetlnej

Organizatorem wydarzenia był Zakład Biologii Komórki UŚ
Organizatorem wydarzenia był Zakład Biologii Komórki UŚ

Foto: Agnieszka Kowalczyk

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.